Zakaz poruszania się ciężarówek kiedy?

Ogromne ciężarówki to utrapienie dla innych użytkowników dróg. Prowadzący je kierowcy często nie mają żadnych skrupułów jeśli chodzi o wykorzystywanie swojej przewagi na drodze. A przewagę mają pod każdym względem. Prowadzą ogromne pojazdy, które dosłownie zmiatają z drogi mniejsze samochody. Siedzą wysoko i właściwie nic im nie zagraża. Mała osobówka w zetknięciu z tirem praktycznie nie ma szans. Uciążliwości związane z międzynarodowym ruchem ciężarowym spowodowały, że w większości krajów wprowadzono zakazy poruszania się tych pojazdów po drogach publicznych. Zakaz poruszania się ciężarówek kiedy są weekendy ma na celu ułatwienie przemieszczania się pozostałym kierowcom. Zakaz poruszania się ciężarówek kiedy są święta pełni podobną rolę. Chodzi o to, by ograniczyć prawdopodobieństwo wypadków drogowych na już i tak zatłoczonych obwodnicach, drogach szybkiego ruchu, trasach ekspresowych i autostradach. Transport towarów ogromnymi ciężarówkami jest konieczny, bez tego sklepy byłyby puste, a na placach budowy nie odbywałyby się żadne prace. Jednakże, transport taki generuje liczne problemy. Problemem jest na przykład negatywny wpływ na środowisko naturalne, tym samym na jakość życia mieszkańców miast i miejscowości, przez które biegną asfaltowe szlaki. Tiry przewożące tony towarów są bardzo ciężkie i w ogromnym stopniu przyczyniają się do niszczenia nawierzchni dróg. Ruchu ciężarówek nie da się zakazać całkowicie. Można jednak robić to okresowo i daje to pozytywne efekty. Próbę takiego zakazu podjęły władze Torunia. Do miasta tego w niektórych godzinach nie mogą wjeżdżać wielkie tiry, których masa całkowita przekracza 18 ton. Ograniczenie takiego ruchu wpływa na emisję spalin. Nie trudno zgadnąć, że wielkie tiry spalają ogromne ilości paliwa, emitując produkty spalania do atmosfery. Zakazy ruchu ciężarówek są jednak sporym utrudnieniem dla firm transportowych i sklepów oczekujących na dostawy. Zakaz poruszania się samochodów ciężarowych obowiązuje w całej Polsce w dni wolne od pracy. Chodzi o święta Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy, a także o pierwszy dzień nowego roku i święto pracy.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *