Tygodniowe limity prowadzenia pojazdów w UE

 

Czas pracy zawodowych kierowców, to skomplikowane zagadnienie. W przeciwieństwie do większości zatrudnionych, nie mogą oni pracować osiem godzin i udawać się do domu. Jest to niemożliwe, ponieważ trasy, jakie mają do przebycia trwają często znacznie dłużej. Nie można ich przerwać, bo dowiezienie towarów i osób do celu trwałoby nieznośnie długo. Wobec powyższego, stosuje się pewne normy w zakresie pracy i przerw na wypoczynek dla tej grupy zawodowej. Przerwy są konieczne, aby przemęczeni kierowcy nie powodowali wypadków, narażając na szwank zdrowie własne i innych użytkowników dróg. Tygodniowe limity prowadzenia pojazdów w UE reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 (WE). Akt ten zawiera konkretne przepisy odnośnie obowiązkowych przerw na wypoczynek w ciągu dnia, w ciągu tygodnia i w ciągu dwóch tygodni. Kierowca zawodowy, w ciągu jednego dnia nie może prowadzić pojazdu dłużej niż 9 godzin. Ale nie może robić tego bez przerwy. Po każdych 4,5 godzinach za kółkiem musi zatrzymać się na co najmniej 45 minut. Przerwę tę może rozbić na dwie krótsze: pół godziny i kwadrans. Kierowca pracujący cały tydzień, w sumie nie może pracować dłużej niż 56 godzin. Szofer pracujący dwa tygodnie, w sumie nie może prowadzić pojazdu dłużej niż 90 godzin. Wszyscy kierowcy zawodowi zobowiązani są do ścisłego stosowania się do zasad dziennego i tygodniowego limitu wypoczynku. Przestrzeganie tych zasad sprawdzane jest podczas kontroli. Do rejestrowania czasów jazdy, przerw, postojów i wypoczynków służą tachografy cyfrowe. Każdy kierowca dysponuje własną kartą, na której zapisuje się cały przebieg jazdy. Karta kierowcy przypisana jest tylko jednej osobie, o czym świadczą widniejące na niej dane, fotografia i podpis. Kierowcom nie wolno używać cudzych kart, ani użytkować dwóch różnych kart na swoje nazwisko. Za nieprzestrzeganie dziennych i tygodniowych limitów wypoczynku, karany jest zarówno kierowca, jak i jego pracodawca.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *